Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Snedkernes Efterårsudstillings bestyrelse foreslår at følgende punkter diskuteres forud for samarbejdet for den årlige udstilling:

1: Skalamodeller, skitser og 1:1 tegninger for fremstilling udføres af designeren.
2: Producenten afholder udgifter til fremstilling af udstillingsmøbel 1:1 både hvad angår egenproduktion og underleverandørarbejde.
3: Designer og producent bistår hinanden i udviklingsforløbet for at tilstræbe en ligeværdig og givtig proces, således at foreningens formål understøttes.

4: Designeren opretholder den kunstneriske ophavsret til designet og producenten har førsteprioritet til produktionsretten.

5: Senest _____ måneder efter udstillingens afslutning aftales det, om projektet skal videreføres i kommercielt øjemed og vilkårene herfor fastlægges.

6: Såfremt producenten ikke ønsker at udnytte sin førsteprioritet til produktionsretten, kan designeren tilbyde produktionsretten til andre.

7: Udstillingsmøblet henstår efter udstillingen i designerens/ producentens varetægt.