Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical preview se logo interpol

Snedkernes Efterårsudstilling 1984

Sted og dato / Place and date:

Helligåndshuset, København
5. oktober - 21. oktober 1984

Foto / Photo:

Schnackenburg & Brahl Fotografi

Udstillings design / Exhibition design by:

Ole Schjøll

Tak til følgende fonde og sponsorer som har ydet støtte til gennemførelsen af / Thanks to the following funds and sponsor of:

Snedkernes Efterårsudstilling 84 / Cabinetmakers´ Autumn Exhibition 84:

Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank
Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968
Den Danske Bank
Højesteretssagfører C.L. Davids Legat for Slægt og Venner
Kreditforeningen Danmarks Fond for Særlige Formål
Københavns Snedkerlaug
Grosserer L.F. Foghts Fond
Statens Kunstfond
Møbelfabrikantforeningen

Snedkernes Efterårsudstilling 84

Snedkernes Efterårsudstilling 1984