Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical preview se logo interpol

Snedkernes Efterårsudstilling 1985

Sted og dato / Place and date:

Helligåndshuset, København
10. oktober - 27. oktober 1985

Foto / Photo:

Schnackenburg & Brahl Fotografi

Udstillings design / Exhibition design:

Ole Schjøll

Tak til følgende fonde og sponsorer som har ydet støtte til gennemførelsen af / Thanks to the following funds and sponsor of:

Snedkernes Efterårsudstilling 85 / The Cabinetmakers´ Autumn Exhibition 85:

Den Danske Bank
Københavns Snedkerlaug
Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank
Bikubenfonden
Augustinus Fonden
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968
Thomas B. Thriges Fond
Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond
Kemi-Casco a/s
Kreditforeningen Danmarks Fond for Særlige Formål
Grosserer L.F. Foghts Fond
a/s H.J. Winthers Garveri
Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen
Møbelfabrikantforeningen

Snedkernes Efterårsudstilling 86

Snedkernes Efterårsudstilling 1985