Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se logo interpol

Snedkernes Efterårsudstilling 1989

Sted og dato / Place and date:

Helligåndshuset, København 6. oktober - 22. oktober 1989

Foto af / Photo by:

Schnackenburg & Brahl Fotografi

Udstillings design af / Exhibition design by:

Erik Krogh og Thomas Harrit

Tak til følgende fonde og sponsorer som har ydet støtte til gennemførelsen af / Thanks to following foundations for sponsoring of:

Snedkernes Efterårsudstilling 89

Augustinus Fonden
Bikubens Fonden
Nykredits Fond
Thomas B. Thriges Fond
Kjøbenhavns Handelsbank
Grosserer L.F. Foghts Fond
Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond
Møbelfabrikantforeningen
Ellen Paul Pedersens Mindelegat/Københavns Snedkerlaug

Snedkernes Efterårsudstilling 89

Snedkernes Efterårsudstilling 1989