Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se logo interpol

Snedkernes Efterårsudstilling 1990

Sted og dato / Place and date:

Helligåndshuset, København 11. - 28- oktober 1990

Foto af / Photo by:

Schnackenburg & Brahl Fotografi

Udstillings design af / Exhibition design by:

Erik Krogh og Thomas Harrit

Tak til følgende fonde og sponsorer som har ydet støtte til gennemførelsen af / Thanks to the following foundations for sponsoring of:

Snedkernes Efterårsudstilling 90

Augustinus Fonden
Den Danske Banks Fond
Bikubens Håndværks og Industrifond
Grosserer L.F. Foghts Fond
Margot og Thorvald Dreyers Fond
Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond

Snedkernes Efterårsudstilling 90

Snedkernes Efterårsudstilling 1990