Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se logo interpol

Snedkernes Efterårsudstilling 1991

Sted og dato / Place and date:

Helligåndshuset, København 8. - 27. oktober 1991

Foto af / Photo by:

Schnackenburg & Brahl Fotografi

Udstillings design af / Exhibition design by:

Design 134,
Bjørli Lundin, Erling Christoffersen, Flemming Steen Jensen

Tak til følgende fonde og sponsorer som har ydet støtte til gennemførelsen af / Thanks to following foundations for support of:

Snedkernes Efterårsudstilling 91

Den Danske Banks Fond
Grosserer L.F. Foghts Fond
Nykredits Fond
Københavns Snedkerlaug
Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond

Snedkernes Efterårsudstilling 91

Snedkernes Efterårsudstilling 1991