Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se logo interpol

Snedkernes Efterårsudstilling 1992

Sted og dato / Place and date:

Helligåndshuset, København oktober 1993
Tobaksgården, Horsens 5. november - 18. december 1993

Foto af / Photo by:

Schnackenburg & Brahl Fotografi, Ole Akhøj, Grethe Lund Overgård m.fl.

Udstillings design af / Exhibition design by:

Design 134,
Bjørli Lundin, Erling Christoffersen, Flemming Steen Jensen

Tak til følgende fonde og sponsorer som har ydet støtte til gennemførelsen af / Thanks to the following foundations for support to:

Snedkernes Efterårsudstilling 92

Augustinus Fonden
Bikubens Håndværks og Industrifond
Dansk Møbelindustris Fond - Møbelprisen 1992
Den Danske Banks Fond
Grosserer L.F. Foghts Fond
Nykredits Fond
Københavns Snedkerlaug Ellen Paul Petersens Mindelegat
Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond

Snedkernes Efterårsudstilling 92

Snedkernes Efterårsudstilling 1992