Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Horizontal se93 ekrogh 24

Rumlig knude i stukket træ

Erik Krogh

Teknologisk Institut, Træteknik

Produkt information

Materialer / Materials:

/

I december 1991 blev jeg opfordret til at projektere et skulpturelt objekt til opstilling på gæsteterrænet ud for kantinen på Teknologisk Institut i Tåstrup.
Opgaven lød på at anvende de stukkede bjælker på 10 x 6 x 300 cm, som indgår i DTI´s forskningsprojekt for at demonstrere nogle af det stukkede træs muligheder.

Resultatet som her vises i kvart størrelse, blev en rumlig knude, der bygger på geometri, som på en gang er uhyre enkel, men også ganske besynderlig. Enkelheden ligger i opbygningen omkring en indre imaginær terning med siden 160 cm. Ud fra denne forløber 3 vredne 3/4 cikler, der kobles sammen med 3 rette stykker, der hver svarer til terningens side. (Ophænget angiver terningens top).

Hele herligheden kan indskrives i 27 terninger.
Besynderligheden ligger i, at man skal rundt i systemet 4 gange, før man kommer tilbage til samme punkt. Herved bevises, at de "4 bånd" i virkeligheden er et eneste ubrudt bånd, der løber rundt i sig selv.

Snedkernes Efterårsudstilling 1993

Udstillingen