Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se logo interpol

Snedkernes Efterårsudstilling 1993

Sted og dato / Place and date:

Helligåndshuset, København
27.08.93 - 12.09.93

Foto af / Photo by:

Schnackenburg & Brahl Fotografi

Udstillings design af / Exhibition design by:

Design 134: Bjørli Lundin, Erling Christoffersen, Flemming Steen Jensen

Tak til følgende fonde og sponsorer som har ydet støtte til gennemførelsen af / We wish to thank the following foundations for their support for the:

Snedkernes Efterårsudstilling 93

Augustinus Fonden
Laurits Andersens Fond
Den Danske Banks Fond
Grosserer L.F. Foghts Fond
Nykredits Fond
Københavns Snedkerlaug
Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond
Centralforeningen af Snedkermestre og Møbelproducenter i Danmark

Snedkernes Efterårsudstilling 93

Snedkernes Efterårsudstilling 1993

Udstillingen