Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Horizontal se94 rp3436 jensen stool  94 dias

Taburet / Stool

Jens Jensen M.A.A., IDD

Haslev Møbelsnedkeri A/S

Produkt information

Materialer / Materials:

/

Problemet med en tabeuret er at holde en vandret siddeflade i en stabil position over gulvplanet. Den velkendte trebenede kunstertaburet er et eksempel på minimalkonstruktion, og den har i nogen grad inspireret til denne taburetkonstruktion, der dog er fladere og bredere. Knudepunktet er gjort stift og "åbent", delt ud på tre lodrette stålpinde, der holder de tre skråstillede træpinde i stilling. Sædet er en stofbeklædt, kapselformet metalplade med en kantrunding, der griber om understellet. Taburetten samles uden brug af værktøj og kan lagerføres og forsendes i flad tilstand.

/

The problem in designing a stool is to maintain a horizontal seating surface in a stable position above the floor. The well-known three-legged artist's stool is an example of a minimal construction and it has some degree inspired this stool design, which is however flatter and wider. The focal point is made rigid and "open", divided between three vertical steel pegs keeping the three slanting wooden pegs in position. The seat is a fabric-covered, bottletop-shaped metal plate with a rounded edge which grips the underframe. The stool is assembled without using tools and can be stored and transported in a flatpack.

Snedkernes Efterårsudstilling 1994

Udstillingen