Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Horizontal se96 rp3452 grumschwensn tbl  96 dia

Materialeminimeret langbord / Material-minimised long table

Troels Grum-Schwensen

Jönsson Invent A/S

Produkt information

Materialer:

/

Eksperiment, hvor trækkræfterne i den traditionelle bordplades underside flyttes til en spændt stålwire. Hensigten er at opnå et usædvanligt langt frit spænd med en usædvanlig tynd bordplade.

Analogt til en flitsbue - eller visse brokonstruktioner - spændes en aksetræ-centersarg - og dermed bordpladen - op midtpå i en svagt opadgående bue. Ved belastning - midt på bordet - vil plade og centersarg principielt kun skulle optage trykkræfter, mens trækket vil forløbe i den strammede wire. Wiren er i enderne fastgjort til de tværgående benbukke og vil herved hindre de skråtstillede ben i at skride udad. Således vil en belastning, i samspil med gulvet, virke som en positivt stabiliserende faktor. Populært sagt: jo større belastning desto stærkere bord!

Bordets konstruktive idé er bevidst "overeksponeret" for at skabe et klart aflæseligt og elegant udtryk.

/

An experiment in which the tensile forces in the underside of a traditional table top are transferred to a taut steel wire. The aim is achieve a particularly long free span with an unusually thin table top.

As in an archer's bow pr certain bridge designs, a central supportive ash frame and thus the table top are tensioned centrally in a gentle upward curve. If a load is placed centrally on the table, the top and frame only have absorb pressure, while the counter force passes into the taut wire. The ends of the wire are fixed to cross-set leg trestles, preventing the splayed legs from shifting outwards. Thus, in an interplay with the floor, loading has a positive, stabilising effect. In other words: the greater load, the stronger the table.

The structural concept has been deliberatly "over-exposed" to create a clearly understandable, elegant effect.

Snedkernes Efterårsudstilling 1996