Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se logo interpol

Snedkernes Efterårsudstilling 1996

Sted og dato / Place and date:

Scandinavian Trade Mart, Bella Center
23.04.96 - 28.04.97

Foto / Photo:

Schnakenburg & Brahl m.fl.

Udstillings design / Exhibition design:

Troels Grum-Schwensen

Tak til følgende fonde og sponsorer som har ydet støtte til gennemførelsen af / Thanks to following funds and sponsors of:

Snedkernes Efterårsudstilling 96

Bikuben Fonden
Nykredits Fond
Grosserer L.F. Foghts Fond
Den Danske Banks Fond
Københavns Snedkerlaug
Junckers Industrier A/S

Under protektion af Hendes Majestæt Dronning Ingrid
/
Under the patronage of Her Majesty Queen Ingrid

Snedkernes Efterårsudstilling 96

Efter efterårsudstillinger i Helligaandshuset i København afholder SE i perioden 23.-28. april 1996 sin første udstilling til forårstermin. Udstillingsstedet er Scandinavian Trade Mart i Bella Center, og udstillingen afvikles parallelt med Scandinavian Furniture Fair til og med 28. april. Derefter vises SE's udstilling til ca. ultimo juli 1996.

Terminsskiftet betyder, at man har måttet bryde med den lange udstillingstradition i Helligaandshuset, som på grund af Kulturby '96 ikke havde mulighed for at huse SE. Fra og med foråret 1997 vil SE's udstillinger finde sted i Kunstindustrimuseet.

SE er også aktiv under Kulturby '96 med designkonkurrencen "Københavnerstolen". Vinderprojekterne bliver offentliggjort, og præmieoverrækkelsen finder sted på Scandinavian Trade Mart, Stand B5-232 i Bella Center, tirsdag den 23. april 1996, kl 14.00. Se præsentationen af deltagerprojekter på standen.

VELKOMMEN TIL SE 1996!

Snedkernes Efterårsudstilling 1996