Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se96 rp3460 jakobsen armch  96 dias

Tante Emma / Aunt Emma

Hans Sandgren Jakobsen

Teknologisk Institut, Træteknik

Produkt information

Materialer:

/

Kig ikke efter benene! Det særlige ved Emma er hendes dobbeltkrumme, industrielt stukkede kopstykke! Men det er ikke nok at være køn! Ma skal også være rar - at sidde i! Det er Emma - både for ryg og arme! Prøv selv! - Hun står i gæld til Teknologisk Instituts nyudviklede industrielle stukningsproces, der har åbnet nye muligheder for møbelindustrien: Mindre materialebrug! Mindre forarbejdning! Ingen import! En ny teknik, der har lokket stærke, naturlige egenskaber ud af træet! Emma er resultatet af et samarbejde mellem møbelsnedker Søren Risvang og designer Hans Sandgren Jakobsen. De vigtigste prototyper er fremstillet af Teknolgisk Institut, Træteknik, København.

Statens Kunstfond har støttet projektet.

/

Don't pay attention to the legs! The special thing about Emma is her industrially compressed double-curved back support. But being pretty is not enough. A chair must also bo comfortable to sit in. And Emma is just that - for both arms and back. Try her out. She is a product of the Technological Institute's recently developed industrial compressing process, which has opened up new opportunities for the furniture industry: reduced material consumption, less preparation, no glue pot. This new technique has brought out powerful natural qualities in the wood.

Emma is the result of a collaboration between cabinet-maker Søren Risvang and designer Hans Sandgren Jakobsen. The prototypes shown here were produced by the Wood Technology Department of the Technological Institute, Copenhagen.

The project has been supported by Statens Kunstfond (the National Art Fund).

Snedkernes Efterårsudstilling 1996