Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se96 rp3459 jakobsen screen  96 dias

Tusindben - Skærmvæg i ovale paprør / Centipede

Hans Sandgren Jakobsen

Art Andersen & Copenhagen

Produkt information

Materialer:

/

Man må sno sig og tage sit rum under armen. Man ved ikke rigtigt, hvor man har det TUSINDBEN: En række ovale paprør, som er indbyrdes forbundne, og som kan antage mange forskellige former. Et tusindben, som man kan flytte rundt med i et kontorlandskab, i en bank, på en udstilling, i en lobby på et hotel eller et andet sted, hvor det er nødvendigt med en skærm. Det ene øjeblik en sammenrullet cylinder, som man kan have med i bussen, det andet øjeblik en lang, bugtende skærmvæg.

Grundideen var egentlig ar skabe en persienne med ovale trælameller, men ideer har det nogle gange bedre ved at blive vendt på hovedet, og det var, hvad der skete her. En persienne på højkant, hvor trælamellerne blev udskiftet med ovale paprør. Pap er et ærligt og miljøvenligt materiale - som skal have lov til at stå alene. Den designmæssige bearbejdning ligger således ikke i selve lamellerne, selv om det vist nok er en verdensnyhed at lave ovale paprør, men i top- og bundbeslagets udformning. Her ligger den detalje. som fremhæver produktet og tilfører pappet en ekstra dimension. En designer kom forbi.

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 har støttet projektet.

/

The CENTIPEDE consists of linked oval tubes that can assume many different shapes. A centipede that can be moved about in an office landscape, in a bank, at an exhibition, in a hotel lobby - anywhere, in fact, where a screen is needed. One minute it is a rolled-up cylinder that can be taken under your arm on a bus; the next, it is a long undulating partition wall.

The original idea was to create a blind with oval wooden slats, but sometimes it is better to turn an idea on its head. And that's in fact what happened: the blind was turned on its side and then wooden slats were replaced by oval cardboard tubes. Cardboard is an honest, environmentally friendly material which should be allowed to stand up for itself. Thus the design interest is not in the slats themselves - but rather in the design of the top and base fittings. This is the detail that makes the product stand out and gives the cardboard an extra dimension. A designer has been at work.

The project was supported by the Danish Central Bank's Jubilee Fund of 1968.

Snedkernes Efterårsudstilling 1996