Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se logo interpol

Snedkernes Efterårsudstilling 2000

Sted og dato / Place and date:

Kunstindustrimuseet, København
04.03.00 - 26.03.00
www.designmuseum.dk

Scandinavian Trade Mart, Bella Center
24.04.00 - 30.07.00

Foto / Photo:
Schnackenburg & Brahl Fotografi

Udstillings design af / Exhibiton design by:

Bernt og Dan Svarth

Tak til følgende fonde og sponsorer som har ydet støtte til gennemførelsen af / Thanks to the following funds and sponsors of:

Snedkernes Efterårsudstilling 2000

20 år SE

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968
Den Danske Banks Fond
Københavns Snedkerlaug
Skandinavisk Tobakskompagni´s Gavefond

Under protektion af Hendes Majestæt Dronning Ingrid
/
Under patronage by Her Majesty Queen Ingrid

20 år SE

20 år SE 2000