Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Horizontal cecilie manz

HYLDEST STOL / HOMAGE CHAIR

Cecilie Manz

Produkt information

Materialer / Materials:

Prototype udført i pergament og ahorn
/
Prototype in parchment and maple

Bogbinder / Bookbinder:
Ernst Rasmussen

Snedker / Cabinet maker:
Søren Risvang

Pergamentet og siden papiret er én af de vigtigste kommunikationsbærere
i vores historie - papiret er stadig et uundgåeligt medie og et fantastisk materiale.

I Hyldest Stolen er idéen om en ryg i papir forfulgt gennem experimenter og modeller i
forskellige papirmaterialer, forstærkninger, folde- og samletekniker - frem til pergamentet.
Foldeprincippet har vist sig egnet udført i andre materialer :pap, aeroplanfinér, syntetiske
og naturlige membraner etc.

/

Parchment, and later paper, is one of the most important bearers of communication in our history. The paper is still an unavoidable media and a fantastic material.

In the Homage Chair the idea of a back made from paper has been pursued through experiments and model making in various paper materials, reinforcements, folding and joining techniques – through to the parchment. The folding principle has proven itself to be suitable for use with other materials: cardboard, aeroplane veneer, synthetic and natural membranes etc.

Tingsted 2002

Udstillingen