Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Horizontal  mg 1951

Snedkernes Efterårsudstilling 2007

Sted:

København:
Fabrikken for Kunst og Design
25.10.07 - 11.11.07
www.ffkd.dk

Jylland:
KunstCentret Silkeborg Bad
12.01.08 – 17.02.08
www.silkeborgbad.dk

Foto:

Noam Griegst

Grafik:

Rasmus Koch Studio v/Rasmus Koch

Udstillings design:

Rasmus Koch Studio v/Alexander Häggström

Tak til følgende fonde og sponsorer som har ydet støtte til gennemførelsen af:

Snedkernes Efterårsudstilling 2007

Et møbel til din alderdom

Træfonden
Thomas B. Thriges Fond
Bestsellerfonden
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks´ Fond
Augustinus Fonden
Sonning-Fonden
OTICON FONDEN William Demants og Hustru Ida Emilies Fond

Grosserer L.F. Foghts Fond
Sveriges Ambassad

Desuden tak til:
Finlands ambassade, København
Statens Værksteder for Kunst og Håndværk
Det Autonome Køkken
Royal Unibrew A/S
Anthon Berg
Little-d skilte

Under protektion af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik
/
Under patronage of His Royal Highness Crown Prince Frederik

Et møbel til din alderdom

Hvornår er man gammel?
Hvornår indtræder ens alderdom?
Er man nogen sinde selv gammel, eller er det bare alle de andre, der bliver det?
Er det godt eller skidt at blive gammel?

Møbeldesignere er som regel kendt for at designe til en fiktiv mellemalder, hvor brugerne har god plads, godt helbred, sans for æstetik og kvalitet og midler til at købe for. I år har Snedkernes Efterårstilling valgt en anden og ofte overset målgruppe for medlemmernes udfoldelse – den tredje alder, det grå guld eller slet og ret de gamle.

Opfordringen har været: Gå væk fra det institutionaliserede og hen mod det personlige. Design et møbel - eller flere - til dig selv, til din egen alderdom. Ingen skuffeprojekter. Tænk nyt og tænk sprællevende!

Der er ingen begrænsninger. Alder ingen hindring. Enhver holdning er velkommen.

ÅBNINGSTALE - SE 2007 den 25. oktober

Deres Kongelige Højhed, Deres Excellencer, mine damer og herrer

Det var med både glæde og en god del ydmyghed, at jeg accepterede opfordringen til at åbne Snedkernes Efterårsudstilling 2007.

Det burde være en let opgave, for den er bunden: For Karin Carlander har meget klart oplyst for mig, hvad SE forventer af en åbningstale: Kort og humoristisk!

Jeg kan acceptere, at den skal være kort, for det er ikke formålet - og der er heller ikke grund til - at kede nogen, men jeg beklager - det humoristiske kan jeg ikke klare - dertil er udviklingen ikke munter nok! Nå, men til sagen:
Nu er her jo andre til stede end lige netop medlemmerne af SE - så måske er det på sin plads kort at redegøre for, hvad SE egentlig er og står for:

Snedkernes Efterårssudstilling´s formål er at udvikle og een gang årligt udstille nye og eksperimenterende møbeltyper af høj brugsmæssig, håndværksmæssig og kunstnerisk kvalitet.

Det er et meget flot og også idealistisk formål, og det har altid haft udviklingen og fastholdelsen af dansk møbeldesign som et internationalt ikon for øje.

Og det er mere aktuelt end nogensinde før! - Den udvikling, vi ser indenfor dansk møbelproduktion, kan gå hen og blive endda meget farlig, for tendensen går mod færre og større enheder, og det betyder normalt skærpet priskonkurrence, dermed billigere produkter og på den måde risikerer designpolitik og ønsket om kvalitet og eksklusivitet stille og roligt at køre ned ad bakke.

Men det behøver ikke at gå sådan - det er ikke en naturlov. Men det kræver en helhjertet indsats fra såvel producenter som arkitekter og designere at undgå. Og ikke mindst producenternes indsats er her af afgørende betydning.

Foreningen Dansk Møbelindustri ser helt klart, hvor den positive tendens i udviklingen af dansk møbelindustri som helhed ligger:
Det er i de virksomheder, hvis produktion har en høj designmæssig værdi, et design der, som det står i SE´s formål, er af høj brugsmæssig, håndværksmæssig og kunstnerisk kvalitet.

For det første: At den brugsmæssige kvalitet skal være i orden, siger sig selv, for hvis den ikke er det, er det bare et dårligt møbel.

For det andet: At den håndværksmæssige kvalitet skal være høj, er også rigtigt, men af en lidt pudsig grund. Det er nemlig også en klar tendens, at de virksomheder, der har en højteknologisk produktion, uanset om brugbarheden og designet er OK, også har det svært. Deres produktion er nemlig ikke til at skelne fra deres konkurrenters, om de så er kinesiske, vietnamesiske, ukrainske eller hvad som helst. Deres produktion drukner i den globale smeltedigel!

Derimod er møbler fremstillet med en relativt høj lønprocent og af et godt design meget mere unikke, lettere at skelne fra hinanden, de har særpræg - personlighed.

For det tredie, og det er det svære: At sikre en høj kunstnerisk kvalitet. Kunst er en vanskelig størrelse, og jeg skal med omhu undlade et forsøg på at definere, hvad det er. Men jeg kan konstatere, at det er sværere at være en skabende designer end en skabende kunstner, for ikke alene skal en designer have alle en kunstners styrker og svagheder, han - eller hun - skal samtidig være praktisk og kommercielt orienteret, og det er en vanskelig kombination.

For at dansk møbeldesign fortsat skal have den styrke og karakter, den har, er det nødvendigt at producenterne tager begrebet design endnu mere alvorligt, end det allerede gøres, og jeg finder det beklageligt, at af SE´s 73 medlemmer er kun 27 producenter. Jeg skal derfor opfordre SE til at forøge indsatsen for at rekruttere flere producenter som medlemmer, og jeg skal forsøge at gøre det samme fra min platform.

Sammen bør producenterne, designerne og arkitekterne i fællesskab gøre SE til den sammenslutning, der virkelig kommer til at fungere som laboratorium for nytænkning i fremtidige møbeltyper og koncepter.
Med dette fromme ønske er det en glæde at erklære Snedkernes Efterårsudstilling 2007 for åben.

Lensgreve Preben Ahlefeldt-Laurvig formand for Dansk Møbelindustri

Et møbel til din alderdom 2007

Udstillingen