Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se plakat til web

Snedkernes Efterårsudstilling 2008

Sted:

Rundetaarn
22.11.08-04.01.09
www.rundetaarn.dk

Foto:

Jeppe Gudmundsen-Holmgreen
www.jeppegudmundsen.com

Grafik:

Trefold
www.trefold.dk

Udstillings design:

Ben Clement og Sebastian de la Cour
www.BenandSebastian.com

Oversættelse og korrektur:

Dorte Herholdt Silver

Tak til følgende fonde og sponsorer som har ydet støtte til gennemførelsen af:

Snedkernes Efterårsudstilling 2008

Fifty/Fifty

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Augustinus Fonden
Bestsellerfonden
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968
Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond
Grosserer L.F. Foghts Fond
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck´s Fond
Lillian og Dan Finks Fond
Oticon Fonden
Toyota-Fonden
Træfonden

Junckers www.soulcollection.dk
Bent Krogh Furniture A/S
exponent as www.exponent.as
Lydlys www.lydlys.dk
Rifraf www.rifraf.dk

Desuden tak til Statens Værksteder for Kunst og Håndværk for et godt samarbejde

Under protektion af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik
/
Under patronage of His Royal Highness Crown Prince Frederik

Fifty/Fifty

ÅBNINGSTALE - af lektor, ph.d. Henrik Herlau, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School:

Jeg takker for den tillid der er vist mig ved at bede mig om at åbne Snedkernes Efterårsudstilling 2008.

Min funktion i dag er at danne et tids-rum, en parentes, overgangen fra den rige proces der er afsluttet – da de fysiske resultater blev stillet ud – til udstillingen åbnes og en ny proces kan påbegyndes.

Det korrekte i denne sammenhæng er derfor - at konstatere - at udstillingen endnu ikke er åben.

At åbne for noget spændende, noget man har glædet sig til at dele med andre kræver omhu og et tidsrum – er der f.eks. nogen by der åbner sig flottere end København fra søsiden? Hvor øjet søger byens profil, de kendte tårne. Der kunne ikke være valgt en bedre fysisk ramme end Christian d. 4´es Rundetårn til at åbne denne udstilling i - et modsætningsfyldt bygningsværk - solidt håndværk kombineret med en original, enkel og funktionel tankegang, en FIFTY FIFTY tankegang.

Den første del af parentesen afgrænser - det store potentiale af kreativitet, nysyn, tradition, håndværks faglighed og et stort forarbejde af udstillingens deltagere – det samme gælder aktører der igennem deres organisatoriske virke dannede rammen om udstillingen.
Dansk møbelproduktion og design har meget store traditioner - den er verdenskendt - det er en selvfølge at kombinationen af dansk håndværk, design og produktion søger den højeste kvalitet.
Det er meget store krav - som en lille gruppe lever op til år efter år under vanskelige afsætnings og produktions vilkår.

Fifty Fifty – er overskriften der har angivet betingelsen for samarbejdet bag dette års Efterårsudstilling – der er blevet arbejdet udfra en overraskende udfordring for de praktiske, kreative partnerskaber.

På næsten alle områder er udgangspunktet for dansk kvalitet - mesterlære. Men mesterlære begrebet er under hurtig udvikling fra fokus på eneren imod flere og forskellige aktørers aktive praktikfællesskaber. Vi kan ikke undvære enerne - vi skal støtte dem ved at fremme en frodig underskov af praktikfællesskab. Snedkernes Efterårsudstilling hviler på et unikt grundlag af dansk håndværkstradition og kreativitet. Det er en lang tradition omkring læring, viden, human proces og respekt for håndværket der udgør fundamentet og det fremtidssikrende.

Den anden del af parentesen leder op til selve åbningen og det nye.

Udstillingen vil helt sikkert inspirere og overraske.

Min inspiration og nysgerrighed har fokus på de læringsprocesser der har ligget til grund for resultaterne. Jeg tror at Snedkermestrenes Efterårsudstilling med et forøget fokus på lærings og videns processer kunne danne overraskende og inspirerende nye FIFTY FIFTY relationer med praktikfællesskaber der ikke på nuværende tidspunkt er inddraget. Noget lignende blev antydet ved åbningen af udstillingen sidste år.

For at være konkret – den danske eksport vil blive mærket af den nye økonomiske udvikling. Der kunne i en FIFTY FIFTY relation udvikles et nyt supplerende eksportkoncept hvor kvaliteten blev sat højt og omkostninger lavt.
Et sådant koncept ville omfatte internationale/danske studerende, IT- understøttet læring. Der er viden bagved Snedkernes Efterårsudstillings netværk der kunne have stor betydning for mere boglige uddannelser - der vil være viden omkring f.eks. strategi og marketing der kunne overføres i praksis som angivet ovenstående. Der kunne dannes en væsentlig viden omkring eksportmarkeder vi i dag ikke har fokus på.

Bagved FIFTY FIFTY begrebet har der fundet en langt større vidensudvikling og deling sted end der kan rummes og fremvises på en udstilling. Når viden deles er der ikke som ved fysiske størrelse en halvdel til hver – begge parter får derimod adgang til samme forøgede viden.

Efter denne overgang tror jeg at alle er mere interesseret i at rette opmærksomheden imod den fysisk reelle verden der er udstillet omkring os – jeg glæder mig til at følge udstillingen - men kan ikke undertrykke en lille ærgrelse over ikke at have været inddraget i jeres spændende arbejdsproces der skabte Snedkernes Efterårsudstilling 2008.

Det er mig en glæde at erklære udstillingen for åben.

Fifty/Fifty 2008

Udstillingen