Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se18 poster

Snedkernes Efterårsudstilling 2018

Sted / Location:

Thorvaldsens Museum
Bertel Thorvaldsens Plads 2
DK – 1213 København K

www.thorvaldsensmuseum.dk

Tid / Date:

Udstillingsperiode
2. november – 9. december 2018
/
Exhibition period
2 November – 9 December 2018

Åbent:
Tirsdag – søndag 10-17
Mandag lukket

Entré:
Voksne 70 kr.
Studerende 50 kr.
Børn og unge under 18 år gratis
Pensionister dk gratis ved fremvisning af det gule sundhedskort
Årskort 180 kr.
Gratis adgang til museet på onsdage

Opening hours:
Tuesday– Sunday 10:00–17:00
Monday closed

Admission:
Adults: DKK 70
Students: DKK 50
Children and young people under 18: free
Annual pass: DKK 180
Free admission on Wednesdays

Foto / Photo:

Torben Petersen
www.torbenpetersenfoto.dk

Grafik / Graphic:

Claus Due
www.studioclausdue.dk

Udstillings design / Exhibition design:

Mads Kjædegaard
www.grundplan.dk

Oversættelse / Translation:

Dorte Herholdt Silver
dortesilver@hotmail.com

Tekst og redigering / Text and edit:

Udstillernes tekster er skrevet af designerne selv, mens alle andre tekster er forfattet af Charlotte Jul
/
The texts about the individual exhibits were written by the designers themselves. All other texts were written by Charlotte Jul.
Charlotte Jul
www.charlottejul.com

Trykkeri / Printing:

Narayana
www.narayana.dk

Tak til følgende fonde og sponsorer som har ydet støtte til gennemførelsen af udstillingen / We thank the following foundations and sponsors for supporting the exhibition:

Augustinus Fonden
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 // Danmarks Nationalbank’s Anniversary Foundation of 1968
Den A.P. Møllerske Støttefond
Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond, Sekretariatet for Kunsthåndværk (crafts office)
Gurli og Paul Madsens Fond
KrogagerFonden
Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond
Toyota-Fonden // The Toyota Foundation
Træets Uddannelses- og Udviklingsfond TUUF Fonden
Statens Kunstfond Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design // Danish Arts Foundation, Committee for Crafts and Design Project Funding
Statens Værksteder for Kunst // Danish Art Workshops
exponent

Under protektion af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik
/
Under patronage of His Royal Highness Crown Prince Frederik

Mød årets 41 eksperimenterende møbler skabt med håndværksekvilibrisme, innovativ snilde og materialebegejstring.
/
Meet this year’s 41 experimental furniture pieces created with equilibristic craftsmanship, pioneering skill and exuberant materiality.

Kloge hænder

I en virkelighed hvor moderne designmøbler bliver industrielt produceret og fladpakket udenlands, har vi i Snedkernes Efterårsudstilling i år zoomet ind på håndværket. Det har vi gjort, fordi årets udstilling lanceres i så fine rammer som Thorvaldsens Museum, der netop er en frugtbar kombination af arkitektur og kunst, af håndværk og detaljer, af store tanker og kompromisløse idéer. Og fordi håndværket og den viden og faglighed, det repræsenterer, er et anker i vores fælles møbelforståelse, som aldrig må blive et flygtigt modelune. For kloge hænder er netop en forening af hånd og ånd og et historisk bånd af materiale, teknik, metode og stil – af, ja, kultur.

MONO er årets tema, der skal læses som et præfiks med forskellige betydningsassociationer: monokrom, monolit, monolog, monopol, mono… Årets SE-udstilling er således baseret på medlemmernes personlige fortolkninger af det enkle, det ensfarvede og det, der taler for sig selv. Og hvis du kun måtte skabe ét møbel, hvad skulle det så være?

Årets tema har undertitlen ’et møbel med håndværksmæssig forståelse’, for SE bærer snedkerarven videre, men udvikler den i takt med tid og muligheder. På årets udstilling råder det enkle, kvalitetsdybe håndværk, der i praksis er 41 prototyper med den praktiske og målbare ramme på 90 x 90 cm i én farve – det være sig træets egen eller en af de kraftfulde og toneangivende pigmentfarver fra Thorvaldsens Museum.

Som altid er der eksperimenterende, dedikerede og hybride møbeltanker blandt årets udstillere – og foreningens medlemmer og gæsteudstillere byder på både opbevaring, bænke og stole og en hel masse midt imellem. Helt nyopfundne materialer har også fundet vej til museet, ligesom klassiske træsorter og teknikker viser andre sider af sig selv i en stram iscenesættelse, der som en hyldest til museets arkitektur, interiør og skulpturer diskret underlægger sig den samlede helhed og byder sig til som individuelle møbeloverraskelser rundt i udstillingen.

Velkommen til Thorvaldsens Museum og velkommen til Snedkernes Efterårsudstilling 2018 MONO – et møbel med håndværksmæssig forståelse.

/

Wise hands

In a world where modern designer furniture is industrially manufactured and flat-packed abroad, the Cabinetmakers' Autumn Exhibition has chosen to zoom in on craftsmanship. We do so because this year’s exhibition is launched in the exquisite setting of Thorvaldsens Museum, a fruitful combination of architecture and art, of craftsmanship and detailing, of big visions and uncompromising ideas. And because craftsmanship and the knowledge and skill that it represents is an anchor for our shared understanding of furniture, which must never be reduced to a fleeting fashion trend. Because wise hands are a fusion of hand and mind and a historical bond of material, technique, method and style – of, yes, culture.

MONO is this year’s theme, a prefix that sparks a range of associations: monochrome, monolith, monologue, monopoly, mono … This year’s exhibition is thus based on the members’ personal interpretations of simple, monochrome furniture that speaks for itself. If you could only create one piece of furniture, what would you choose?

The theme this year has the subtitle ’furniture with a maker’s touch’, because SE carries on the cabinetmakers’ legacy while developing it to match the current times and possibilities. In this year’s exhibition the focus is on simple but excellent craftsmanship, manifest in 41 prototypes within a practical and specific framework of 90 x 90 cm in a single colour – either the natural colour of the wood or one of the rich and distinctive pigment tones from Thorvaldsens Museum.

As always, there are experimental, dedicated and hybrid furniture visions among this year’s exhibits – and the association’s members and guest exhibitors present furniture ranging from storage solutions to benches and chairs with many types in between. Freshly invented materials have also found their way to the museum, and classic woods and techniques show other sides of themselves in a clean and stringent set-up that in an hommage to the museum architecture, interior and sculptures discreetly submit to the setting and make their statements as individual furniture surprises dotted throughout the permanent exhibition.

Welcome to Thorvaldsens Museum and welcome to the Cabinetmakers’ Autumn Exhibtion 2018 MONO – furniture shaped by craftsmanship and insight.

MONO et møbel med håndværksmæssig forståelse 2018

Udstillingen