Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se18 afmoeller tovergaard high c Vertical se18 afmoeller tovergaard high bw
1 2

Stol / Chair: Spøjs / Speys - Skammel / Stool: Tvivl / Doubt

Anne Fabricius Møller

Toke Overgaard

Produkt information

Materiale / Material:
Spøjs / Speys: Amaranttræ / Purple heart
Tvivl / Doubt: Maling, kirsebærtræ, shellak, voks / Paint, cherry wood, shellac, wax

Mål / Dimensions:
Spøjs / Speys: H: 69 × B / W: 48 × D: 63 cm
Tvivl / Doubt: H: 18,5 × B / W: 42,5 × D: 25,5 cm

Projektbeskrivelse / Project description:
På Neue Staatsgalerie i Stuttgart står et værk af den tyske kunstner Joseph Beuys (1921-1986), hvor en funden stol indgår.
En bondestol? En spøjs stol! Spøjs og Tvivl er en parafrase over Beuys’ stoleværk. Spøjs er udført i amaranttræ med dets farverige foranderlighed – fra lysende violet og, med lyset og tiden, til dodenkop, brændt umbra og sluttelig grøn umbra. Tvivl er malet med vægelsind, dokumenteret ved en farvearkæologi.
/
At the Neue Staatsgalerie in Stuttgart is a work by the German artist Joseph Beuys (1921–1986) that includes a found chair.
A peasant chair? A quirky chair! Speys and Doubt paraphrase Beuys’s chair sculpture. Speys is made in purple heart with its rich variation in colour – changing with light and time from vibrant violet to Indian red, burnt umber and finally green umber. Doubt was painted with a fickle mind, as documented in the visual record of the unfolding coloration process.

MONO et møbel med håndværksmæssig forståelse 2018

Udstillingen