Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Fra foreningens vedtægter § 3 stk. 1

Gæsteudstillere deltager efter at have indsendt ansøgning til og modtaget godkendelse fra sammenslutningens bestyrelse.

Tidsplan

 1. Foreningens bestyrelse udarbejder hvert år tema for den kommende udstilling.
 2. Der fastsættes en dato i starten af et nyt udstillingsår som deadline for indsendelse af værker til bedømmelse af at deltage som gæsteudstiller.
 3. Deadline annonceres på foreningens hjemmeside og i relevante fagtidsskrifter/sites.
 4. Senest en uge efter ansøgningsfristen får alle ansøgere skriftligt svar på deres ansøgning.

Ansøgningen skal indeholde

 1. Materiale der klart visualiserer det planlagte møbel. F.eks. skitser, renderinger, skalamodeller, materialer etc.
 2. Begrundelse for projektet i forhold til udstillingstemaet.
 3. Ansøgers CV og tydelig angivelse af ansøgers mail adresse.
 4. Man kan kun indsende 1 projekt per ansøger.

Betingelser for at gæsteudstille:

 1. For at gæsteudstille skal ens værk forholde sig til årets udstillingstema.
 2. De indsendte værker må ikke have været udstillet eller på anden måde offentligt vist før.
 3. Der vises ikke afgangsarbejder eller værker af studerende på foreningens udstillinger.
 4. Har man fået antaget et projekt til gæsteudstilling, kan dette ikke senere i forløbet forandres grundlæggende, inden det vises på udstillingen.
 5. Der afholdes et præsentationsmøde midtvejs i procesforløbet, hvor udstillerne viser skitser af deres påtænkte projekter. Udstillingsarkitekt og grafiker er tilstede til dette møde, så de får et indtryk af den udstilling, de skal formidle. Det forventes, at man deltager på dette møde. Er man forhindret i at deltage, skal man indsende skitser til brug til ophængning.
 6. Der laves katalog og presse fotos til foreningens udstillinger. I katalog i alt pressemateriale er alle udstillere ligeligt repræsenteret.
 7. Alt pressearbejde varetages af foreningens administration. Man må derfor ikke lave selvstændigt pressearbejde om sit eget bidrag til den fælles udstilling. 8 De udstillede møbler må ikke fjernes fra udstillingen i udstillingsperioden.

Snedkernes Efterårsudstilling glæder os til at modtage dit/jeres forslag.–