Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Snedkernes Efterårsudstillings bestyrelse anbefaler, at følgende punkter diskuteres forud for samarbejdet på den årlige udstilling

1: Skalamodeller, skitser og 1:1 tegninger for fremstilling udføres af designeren.

2: Producenten afholder udgifter til fremstilling af udstillingsmøbel 1:1 både hvad angår egenproduktion og
underleverandørarbejde.3: Designer og producent bistår hinanden i udviklingsforløbet for at tilstræbe en ligeværdig og givtig
proces, således at foreningens formål understøttes.

4: Designeren opretholder den kunstneriske ophavsret til designet og producenten har førsteprioritet til produktionsretten.

5: Senest 2 måneder efter udstillingens afslutning aftales det, om projektet skal videreføres i kommercielt øjemed og vilkårene herfor fastlægges.

6: Såfremt producenten ikke ønsker at udnytte sin førsteprioritet til produktionsretten, kan designeren tilbyde produktionsretten til andre.

7: Udstillingsmøblet henstår efter udstillingen i designerens/ producentens varetægt.