Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se logo

Ansøgning om at gæsteudstille på SE 2021

Deadline for at indsende ansøgning om at gæsteudstille på
Snedkernes Efterårsudstilling i 2021 er:
Mandag den 22. februar 2021 kl. 16.00

Ansøgninger kan sendes med post til:
Snedkernes Efterårsudstilling
Raadvad 40
2800 Kgs. Lyngby

eller sendes på mail til:
se@se-design.dk

Ansøgningen skal forholde sig til årets tema, som beskrevet nederst i teksten.

Indsendte ansøgninger returneres ikke.

Retningslinjer for ansøgningens indhold kan læses her:
http://www.se-design.dk/foreningen/deltagelse-som-design-gaestudstiller

Tid, Takt & Tone:
2021 er 40 års jubilæumsår for SE, det vil vi gerne fejre med en udstilling, som både forholder sig til foreningens historie samtidig med og især, at det er en levende forening, som ser fremad med nye forståelser for tiden, vi lever i, og hvordan dette afspejles i de møbler, vi omgiver os med.

Temaet for SE´s udstilling 2021 er Tid, Takt og Tone:
Tid er en forunderlig størrelse i dette tilfælde 40 år med SE møbler og en unik forening. Nu tager vi fat på de næste 40 år, og det kan kun lykkes, fordi vi forholder os til nu-tiden, frem-tiden og husker at eksperimentere. SE´s medlemmer har enestående muligheder for at præge tiden og fremtiden.

Takt og Tone kan både tolkes indholdsmæssigt og formmæssigt, da forståelse af Takt og Tone både er måder, vi mennesker er sammen på, ofte på en respektfuld måde, som indeholder sociale regler, der ændrer sig over tid og til den formmæssige forståelse, som siger noget om et møbels rytme (Takt) og farve (Tone).

Så det er på ingen måde nødvendigt at forstå Takt og Tone efter Emma Gads stramme fortolkning, det kan også være efter Frederikke Bruns forståelse. Frederikke Brun boede på Sophienholm fra 1790 til 1835, hun var kendt for sine saloner, hvor datidens digtere og kunstnere mødtes og talte respektfuldt med hinanden, berigede hinanden. Findes der en takt og tone inden for møbeldesign der er med til at definere det handlingsrum møbler skabes i, og kan dette ændres over tid?

Så hvordan forholder et møbel fra 2021 sig til Tid, Takt og Tone med hensyn til: brugen af møblet, den sociale kontekst møblet optræder i globalt som lokalt, designmæssigt, materialer, farver etc.

Dimensioner:
Møblet må max måle 60 x 60 cm i grundplan, og der er ingen begrænsninger i højden, ud over at det skal være muligt at få ind i Sophienholms udstillingslokaler.

Udstillingsstedet:
Sophienholm er opkaldt efter Sophie Holmskjold, der var gift med bygherren Theodor Holmskjold. Sophienholm blev i 1790 overtaget af storkøbmand Constantin Brun, som havde tjent en stor del af sin formue på trekantshandel. Constantin Brun får bygget Sophienholm om af den franske arkitekt Joseph-Jacques Ramée, som vi kender fra Øregaard Museum, hvor Snedkernes Efterårsudstilling 2015 - Pétit blev vist. Fra 1835 blev Sophienholm ejet af en række forskellige personer. Siden 1963 er den ejet af Lyngby-Taarbæk kommune.

Snedkernes Efterårsudstilling 2021
Udstillingssted: Sophienholm, Kongens Lyngby
Udstillingsperiode: Torsdag den 4. november 2021 - minimum en måned frem

Æresmedlem snedkermester Ejnar Pedersen er død den 31. marts 2020

Snedkermester og Æresmedlem af SE, Ejnar Pedersen døde den 31. marts. Ejnar sov stille ind på Hillerød Sygehus omgivet af sine nærmeste. Ejnar blev 97 år.

Det er en af de store, vi nu har mistet. Da Ejnar blev udnævnt til Æresmedlem af foreningen ved åbningen af udstillingen Vennelyst i Frederiksberg Have i 2006 holdt daværende formand Thomas E. Alken denne tale:

"På vegne af Snedkernes Efterårsudstilling vil jeg gerne byde hjertelig velkommen til: Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik – Vi er utroligt glade for at De, som protektor for SE, har lyst til at være tilstede ved åbningen af udstillingen Vennelyst i Frederiksberg Have.

Velkommen til publikum, velkommen til SE´s nye, samt faste fans – uden jer var det ikke det samme. Velkommen til pressen, der trofast dokumenterer, hvordan vi forvalter vores fælles møbeltradition. Velkommen til gæsteudstillere og gæsteproducenter i SE er vi glade og stolte over at have jer med i år - alle har gjort et godt stykke arbejde.

Udstillingen Vennelyst afspejler en side af SE, der for mange vil virke ny, men før vi tager hul på dette, er det tid til et tilbageblik.

SE´s historie går mere end 25 år tilbage i tiden. Og en af pionererne, der var med til at starte SE energien op, er snedkermester Ejnar Pedersen fra PP Møbler i Allerød. Vi har derfor valgt at udnævne Ejnar Pedersen til Æresmedlem af Snedkernes Efterårsudstilling.

Ejnar – som menneske og som producent har du altid stræbt efter det sublime. Du er kendt for at arbejde hårdt og stædigt, men på samme tid uegennyttigt.

Dit virke er fyldt af leg og innovation i en stærk forening med viljen til at få tingene til at lykkes.

Du er yderst kvalitetsbevist og har en materialeforståelse, der er de færreste forundt. Og ikke mindst er du en rigtig rar mand.

Ejnar man kan sige, at mange af dine karaktertræk er skrevet direkte ind i SE´s formåls paragraffer, og dem stræber vi efter at håndhæve i SE - og det er måske grunden til, det er gået SE så godt gennem alle de år.

Du og PP Møbler har stor del i mange af de danske møbelklassikere, vi kender i dag – og PP er fortsat en meget aktiv producent, ikke mindst når det gælder udvikling af prototyper til SE sammenhænge.

Ejnar jeg har hørt, at du er meget sparsommelig, og at du i dit arbejde ikke tænker på profit – så derfor har vi besluttet, at du skal have et gratis livslangt medlemskab af SE – på den måde er vi sikre på også at kunne holde på dig i de kommende 25 år.

Du skal også have denne snedkerkølle, så du fortsat kan slå et stort slag for de vigtige eksperimenter - og for viljen til at lykkes.

Vær så god – lad os give Ejnar en stor hånd!"

Lars Hedebo´s mindeord fra Politiken 31. marts 2020:
https://politiken.dk/kultur/art7732524/Ikonisk-dansk-snedkermester-er-d%C3%B8d

Workshop se logo

Gæsteudstillere på den kommende SE udstilling ILLUSIONER 2020

Den 20. februar i år havde bestyrelsen møde, hvor man vurderede de indsendte gæsteudstilleransøgninger. Der var indsendt 23 projekter, følgende fik antaget et projekt:
Henckel & Sievers
Jonas Lundby Jensen
Kevin Hviid
Mark Lara
Séché Studio

Vertical se logo interpol

Ansøgning som gæsteudstiller på Snedkernes Efterårsudstilling 2020

Deadline for at indsende ansøgning om at gæsteudstille på
Snedkernes Efterårsudstilling i 2020 er:
Mandag den 17. februar 2020 kl. 16.00

Ansøgninger kan sendes med post til:
Snedkernes Efterårsudstilling
Raadvad 40
2800 Kgs. Lyngby

eller sendes på mail til:
se@se-design.dk

Ansøgningen skal forholde sig til årets tema, som kan downlades herunder. I temateksten står også de vigtigste datoer for udstillerne som generel information om det videre forløb i processen.

Retningslinjer for ansøgningens indhold kan læses her:
http://www.se-design.dk/foreningen/deltagelse-som-design-gaestudstiller

TEMA SE20

ILLUSIONER

I 2020 inviteres SE indenfor i Tivolis fantasifulde univers.
Med afsæt i det eventyrlige og farverige skal medlemmerne give deres bud på et møbel, der leger med illusioner. Vi ønsker at skabe en udstilling, hvor sanserne aktiveres, man drages, forundres og får lyst til at gå på opdagelse. Årets møbler skal udstilles i Poul Henningsen’s og Gudmund Nyeland Brandt’s Parterrehave på næsten svævende planer i samspil med stauder og vandkar. Her er der en magisk ro skabt af blomster, rislende vand og en helt unik havearkitektur.

UDSTILLINGSPERIODE
20.8. 2020 - 30.9. 2020

UDSTILLINGSSTED
Tivoli

MÅL PÅ MØBLERNE
Møblets grundplan max Ø90 cm

VÆGT PÅ MØBLERNE
Max 20 kg

UDSTILLINGSARKITEKT
Louise Campbell

DET VIGTIGE MED SMÅT
Foreningens designere må kun bidrage med et møbel i år. Møblerne skal kunne tåle vejr og vind. I år kan man ikke afprøve møblerne, men de skal dog kunne holde til nysgerrige hænder. Møblets grundplan må ikke overstige Ø90 cm og må max veje 20 kg.
Møblerne skal kunne fastøres til udstillingsplanerne ved hjælp af et enkelt greb, vi forestiller os et eller flere gennemgående emner, der bliver fastlåst under det enkelte møbels udstillingsplan. Til alle store arrangementer vil der være vagt på udstillingen.

PARTERREHAVEN
Den internationalt berømmede danske landskabsarkitekt Gudmund Nyeland Brandt, G.N. Brandt og Poul Henningsen, PH, der var Tivolis chefarkitekt, samarbejdede om udformningen af Parterrehaven, som blev lavet i forbindelse med Tivolis 100-års jubilæum i 1943. PH designede den slyngede murstensmur med de hvide bænke og de fine trækar med vandstrålerne. Trækarrene var egentligt tegnet i beton og skulle have været nedsænket, så vandspejlet var plant med jordoverfladen, men pga. af knappe ressourcer blev karrene i stedet lavet i træ af en bødker. Haven blev fredet i 2014, og blandt haveinteresserede er den verdenskendt som et af G.N. Brandts hovedværker.

Il·lu·si·on [iluˈɕoˀn]
Forestilling om en tilstand eller et forhold som man indbilder sig eller håber på, fx som følge af optisk bedrag, ønsketænkning eller fejltolkning af virkeligheden. (ordforklaring: Den Danske Ordbog)

Vertical se19 sommerfredriksen moebelsnedkerikjeldtoft Vertical se19 lhisbrand apetersen Vertical se19 foersom hiortlorenzen Vertical se19 pbludvigsen mjovervad

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design har indkøbt 4 værker fra Re-think, Re-use, Re-duce

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design har indkøbt værkerne

Plan B
Sommer&Frederiksen / Møbelsnedkeri Kjeldtoft

og/and

Take it
Isbrand / A. Petersen

og/and

Stole I plantefibermateriale / Chairs in plant-fibre composite
Foersom & Hjort-Lorenzen

og/and

STOP STOOL
Philip Bro / Mathias Juul Overvad

fra Snedkernes Efterårsudstilling 2019 Re-think, Re-use, Re-duce

Workshop se logo interpol

Ansøgningsfrist gæsteudstillere 2019

Deadline for at indsende ansøgning om at gæsteudstille på
Snedkernes Efterårsudstilling i 2019 er:
18. februar 2019 kl. 16.00

Ansøgninger kan sendes med post til:
Snedkernes Efterårsudstilling
Raadvad 40
2800 Kgs. Lyngby

eller sendes på mail til:
se@se-design.dk

Ansøgningen skal forholde sig til årets tema, som kan downloades her.

Retningslinjer for ansøgningens indhold kan læses her:
http://www.se-design.dk/foreningen/deltagelse-som-design-gaestudstiller

Horizontal se18 invitation final 20.09

MONO et møbel med håndværksmæssig forståelse

Torsdag den 1. november åbner årets SE udstilling på Thorvaldsens Museum. Kom og vær med til at fejre dagen sammen med os.

/

Thursday 1. November thus years SE exhibition will be launched at Thorvaldsens Museum, Copenhagen. You are welcome to come and celebrate the day together with us.

Vertical se logo interpol

Ansøg om at gæsteudstille på SE 2018

Deadline for at indsende ansøgning om at gæsteudstille på
Snedkernes Efterårsudstilling i 2018 er:
29. januar 2018 kl. 24.00

Ansøgninger kan sendes med post til:
Snedkernes Efterårsudstilling
Raadvad 40
2800 Kgs. Lyngby

eller sendes på mail til:
se@se-design.dk

Ansøgningen skal forholde sig til årets tema, som kan downloades her:

Retningslinjer for ansøgningens indhold kan læses her:
http://www.se-design.dk/foreningen/deltagelse-som-design-gaestudstiller

Workshop se17 mlagerman skagerak Workshop se17 iskosberlin studiogermansermics

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design har indkøbt to værker fra Side by Side Out Side

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design har indkøbt værkerne

De 5 spande / The five buckets design
Mia Lagerman / producent/manufacturer Skagerak A/S

og/and

Nærvær-Fravær / Presence-Absence
design ISKOS/BERLIN / glas/glass Germans Ermičs

fra Snedkernes Efterårsudstilling 2017 Side by Side Out Side