Snedkernes Efterårsudstilling 1981

Sted

Helligåndshuset, København

Tid

Udstillingsperiode 16. oktober 1981 - 1. november 1981

1981

Snedkernes Efterårsudstilling - en ny aktivitet med et ambitiøst sigte: at udvikle og udstille nye møbeltyper af høj kvalitet. Målet er ikke alene fineste håndværksmæssige udførelse men i lige så høj grad den kunstneriske og brugsmæssige kvalitet. Traditionen, der ligger til grund for, og som har skabt muligheden for denne nye udstillingsaktivitet er uden tvivl de af mange kendte Snedkerlaugsudstillinger, som fandt sted hvert år fra slutningen af 1920'erne til slutningen af 60'erne, på hvilket tidspunkt deres form syntes at have overlevet sig selv.

Udstillingsdesign

Grete Jalk

Oversættelse

Kjeld Helmer-Petersen, Lars Hansen, Louis Schnackenburg, Jeppe Aagaard Andersen, Ole Akhøj, Henrik Hultgren, Foto C., Kofoed Fotografi, Jonals, Ebbe Vraae, Poul Pedersen og Axel Poignant

Foto

Kjeld Helmer-Petersen, Lars Hansen, Louis Schnackenburg, Jeppe Aagaard Andersen, Ole Akhøj, Henrik Hultgren, Foto C., Kofoed Fotografi, Jonals, Ebbe Vraae, Poul Pedersen og Axel Poignant

Tak til følgende fonde og sponsorer som har ydet støtte til gennemførelsen af udstillingen

Nationalbankens Jubilæumsfond af 1968

Møbelfabrikantforeningen

Grosserer L.F. Foghts Fond

DLH Fonden

Ellen og Knud Dalhoff Larsen´s Fond

Augustinus Fonden

Snedkernes Efterårsudstilling