Snedkernes Efterårsudstilling 1987

Sted

Helligåndshuset, København

Tid

Udstillingsperiode 9. oktober 1987 - 25. oktober 1987

1987

Dette er ikke et møbelkatalog. Mange af de møbler, De finder på de efterfølgende sider er næppe til salg – endnu. Det, der vises på Snedkernes Efterårsudstilling, er resultatet af tanker og idéer på forskellige stadier i en produktudvikling. Projekterne er blevet til i et samarbejde mellem møbelarkitekt og møbelproducent, så at sige af egen fri vilje. Uden gustne markedsanalyser eller siddeblikke til eksporttal. Det er produktets umiddelbare idé, der er den egentlige spire. Det er selvfølgelig rart, hvis en ting bliver solgt. Så er man ikke alene om glæden ved det, der er skabt. Men mange projekter søger at erobre et hjørne af fremtiden. Formålet med disse udstillinger er netop at katalysere, at disse tanker og idéer ikke forbliver tanker, men bringes i vej – måske ind i fremtiden.

Udstillingsdesign

Søren Holst

Foto

Schnackenburg & Brahl Fotografi

Tak til følgende fonde og sponsorer som har ydet støtte til gennemførelsen af udstillingen

Augustinus Fonden

Højesteretssagfører C.L. Davids Legat for slægt og venner

Den Danske Bank

Grosserer L.F. Foghts Fond

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968

Kjøbenhavns Handelsbank

Møbelfabrikantforeningen

Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond

Thomas B. Thriges Fond

Ikea Prisen

Snedkernes Efterårsudstilling