Snedkernes Efterårsudstilling 1989

Sted

Helligåndshuset, København

Tid

Udstillingsperiode 6. oktober 1989 - 22. oktober 1989

1989

Kvalitet i forbindelse med møbler forbindes ofte med glatte overflader og tætte samlinger. Hvis opskriften var så enkel, ville der være mange flere kvalitetsmøbler på markedet. Kvalitetsbegrebet har mange vinkler. For taoisten kan det ubearbejdede stykke træ være et sublimt sidderedskab, og for håndværkeren kan den omvendte murerbalje indbyde til den behageligste hvilepause. Kvalitet er ikke noget entydigt begreb. Tiden, miljøet og funktionen er lodder på vægtskålen ved udmålingen af kvalitet. Et produkts originalitet sættes ofte i forbindelse med kvalitetskriteriet. Møblet skal have nyhedsværdi, hvis det skal fange anmelderens interesse. Den morsomme konstruktion får flere points end den gennemdyrkede funktion. Der er dog langt fra en begejstret presse til en egentlig folkelig udbredelse. Salgbarhed og kvalitet har desværre heller ikke meget med hinanden at gøre. Groft forenklet er et produkt salgbart, når nogen tager sig af at sælge det. Den gammeldags drøm om at publikums krav til kvalitet er en si, der frasigter alt det usunde, har desværre vist sig ikke at holde. Kvalitet er også et spørgsmål om holdbarhed. Dansk kvalitetskontrol garanterer, at en stol kan vippe et vist antal 1000 gange uden at bryde sammen. Det er prisværdigt, men næppe nok til at garantere, at en stol er et kvalitetsprodukt. Så vil den værste betonslum også være kvalitetsbyggeri, så længe fundamenterne kan holde til bygningen. Det lader sig næppe gøre at give en præcis opskrift på kvalitetsbegrebets ingredienser, men indlevelse og omhu er vigtige bestanddele. I dag kan maskinerne sagtens fremstille kvalitet, men ikke uden omhyggelighed i det program, man beder maskinen om at udføre, ligesom indlevelse i de omgivelser, produktet skal fungere i bagefter, er væsentlige. Og de steder maskinen må give op, skal man ikke være bleg for at give den en hjælpende hånd. Et samarbejde mellem industri og håndværk vil måske åbne mulighed for en frihed, der kan vise vejen frem mod nye helt ukendte kvaliteter. SE 89 er udtryk for en række fagfolks afsøgning af kvalitetsbegrebet. Modellerne har aldrig været vist før, og flere af dem er stadier på vej mod et egentligt produkt. Vi glæder os til at møde Dem på udstillingens og høre Deres kommentarer til de udstillede modeller. Det er i et samarbejde mellem formgiver, producent og Dem som bruger og kritiker at tingene kan få deres egentlige udformning. Møblet som velfungerende redskab i en dagligdag er den fornemste kvalitet. Hannes Stephensen

Udstillingsdesign

Erik Krogh og Thomas Harrit

Foto

Schnackenburg & Brahl Fotografi

Tak til følgende fonde og sponsorer som har ydet støtte til gennemførelsen af udstillingen

Augustinus Fonden


Bikubens Fonden


Nykredits Fond


Thomas B. Thriges Fond


Kjøbenhavns Handelsbank


Grosserer L.F. Foghts Fond


Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond


Møbelfabrikantforeningen


Ellen Paul Pedersens Mindelegat/Københavns Snedkerlaug

Snedkernes Efterårsudstilling