Snedkernes Efterårsudstilling 2008

Sted
Tid

Udstillingsperiode 22. november 2008 - 4. januar 2009

2008

Dette års kuld af fremadskuende møbler er skabt på baggrund af et nyt koncept. Et koncept, der trækker idétråde tilbage til foreningens oprindelige udgangspunkt, hvor møbler blev skabt i lige lidt samarbejde mellem møbelarkitekt og snedkermester – i dag benævnt designer og producent. De sidste mange år har Snedkernes Efterårsudstilling dannet ramme om forskellige temaer, som møblerne har skullet forholde sig til og folde sig ud under. I år er den bærende idé det ligeværdige samarbejde mellem designer og producent. En idé baseret på lige dele formgivning og know-how. Lige dele tradition og fornyelse. Lige dele ansvar og arbejdsdeling. Og lige dele engagement. Derfor har forløbet strukket sig over en længere periode end normalt. Og derfor er posen af SE’s samlede medlemmer på i alt 68 arkitekter, designere og producenter blevet rystet grundigt for ved lodtrækning at tvangsdate en designer med en producent. Det er der kommet mange nye og spændende samarbejdskonstellationer ud af. Nogle har stiftet bekendtskab med designeren eller producenten for første gang. Andre med nye materialer og teknikker. Og nogle har haft kendskab til hinanden, men uden tidligere at have arbejdet sammen om et konkret projekt. At skabe innovative og fremsynede møbler, som er Snedkernes Efterårsudstillings primære fokus og formålsparagraf, kræver nytænkende arbejdsmetoder og samarbejdsformer. FIFTY FIFTY er én måde at gøre det på. Eneste tematiske udgangspunkt har været et åbent sind, evnen til dialog, og tid og timer til sammen at lade idéerne tage form og udtryk. FIFTY FIFTY er årets fundamentale laboratorietænkning implementeret i praksis, når 33 designer- og producentpar danner grobund for samtale, videndeling, overraskelse og innovation i Rundetaarn.

Udstillingsdesign

Ben Clement og Sebastian de la Cour

Oversættelse

Dorte Herholdt Silver

Foto

Jeppe Gudmundsen-Holmgreen

Grafik

Trefold 

Tak til følgende fonde og sponsorer som har ydet støtte til gennemførelsen af udstillingen

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Augustinus Fonden
Bestsellerfonden
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968
Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond
Grosserer L.F. Foghts Fond
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck´s Fond
Lillian og Dan Finks Fond
Oticon Fonden
Toyota-Fonden
Træfonden 

Junckers
Bent Krogh Furniture A/S
exponent as
Lydlys
Rifraf

Desuden tak til Statens Værksteder for Kunst og Håndværk for et godt samarbejde

Under protektion af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik

Snedkernes Efterårsudstilling