Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se logo interpol

Snedkernes Efterårsudstilling 1986

Sted:

Helligåndshuset, København 9. oktober - 26. oktober 1986

Foto:

Schnackenburg & Brahl Fotografi

Udstillings design:

Søren Holst

Tak til følgende fonde og sponsorer som har ydet støtte til gennemførelsen af:

Snedkernes Efterårsudstilling 86

Augustinus Fonden
Bikubenfonden
Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968
Den Danske Bank
Grosserer L.F. Foghts Fond
Handelsbanken
Industrirådet
Knud Højgårds Fond
Møbelfabrikantforeningen
Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond

Snedkernes Efterårsudstilling 86

Snedkernes Efterårsudstilling 1986