Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se logo interpol

Snedkernes Efterårsudstilling 1988

Sted og dato / Place and date:

Helligåndshuset, København 6. okotober - 23. oktober 1988

Foto af / Photo by:

Schnackenburg & Brahl Fotografi

Udstillings design af / Exhibition design by:

Søren Holst

Tak til følgende fonde og sponsorer som har ydet støtte til gennemførelsen af / Thanks to the following foundations for the support for:

Snedkernes Efterårsudstilling 88

Bikubens Fonden
Nykredits Fond
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968
Kjøbenhavns Handelsbank
Grosserer L.F. Foghts Fond
Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond
Møbelfabrikantforeningen

Snedkernes Efterårsudstilling 88

Snedkernes Efterårsudstilling 1988