Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Horizontal se95 rp3428 krogh reclinech 94 dias

Fjedrende flugtstol / Springy deck chair

Erik Krogh

B.J. Metal

Produkt information

Materialer:

/

I mit arbejde med fjederens muligheder er jeg nået til en kombination mellem bladfjeder/trykfjeder. I den lange stol er de to krumme, uafhængige planer sammenkoblede med en bladfjeder, der dels sikrer positionen - fjedrer - og endelig virker som omdrjningspunkt på gulvet.
Den rullende bevægelse konverteres til en - forhåbentlig - behagelig fjedring gennem to trykfjedre.
Hele stolen - inklusiv strækmetalsplanerne - galvaniseres, stolen kan således stå i Sahara, i en regnskov, på Antarktis - eller i haven.

/

In my exploration of the possibilities of the spring, I have a combination of leaf spring/compression spring. In the long chair, two curved, independent planes are connected by a leaf spring which secures the positioning, provides resilience and also functions as rotation points on the floor.

The rolling movement is converted to a - hopefully - pleasant resilience via two compression springs.

The entire chair - including the formed metal planes - is galvanised. It is thus suitable for use in the Sahara desert, in a rain forest, in Antarctica - or the garden.

Snedkernes Efterårsudstilling 1995