Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Horizontal se98 photo 28

1 Bord + 4 Stole / Table and four chairs

Carsten Nikolaj Becker

Produkt information

Materialer / Materials:

/

Ro opstår der hvor det er lykkedes at skabe en tilstand af total balance mellem orden og kaos.

Det faktum at mennesket er i konstant bevægelse, gør at vi befinder os i en ukontrolleret kaoslignende situation.

For at opnå ro skaber og omgiver vi os med objekter, der forsøger at komplementere og ordne dette kaos.

Er vores boliger klar til at modtage mennesker i konstant fysisk og mental udvikling?

Er der sammenhæng mellem de objekter barnet tilfører og e objekter voksne tilfører boligen?

Er det muligt at skabe den nødvendige balance mellem orden og kaos, eller oplever vi den kun i et brøkdel af et sekund?

Det er en luksus af forsøge.

/

Tranquility occurs when a perfect balance is created between order and chaos.

The fact that we are in a constant motion means that we find ourselves in an uncontrolled, chaos-like situation.

To achieve tranquility, we create and surround ourselves with objects that try to complement and give order to this chaos.

Are our homes ready to receive people in constant physical and mental development?

Is there a connection between the objects with which a child furnishes the home and those of adults?

Is it possible to create the necessary balance between order and chaos? Or do we only experience it for a fraction of a second?

The attempt is a luxury.

Udført af / Made by:
Usama Sherig & Jakob Schmidt

Ro er luksus 1998