Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Horizontal se98 photo 24

Den ultimative ro / Ultimate Tranquility

Rud Thygesen

Botium

Produkt information

Materialer / Materials:

Mahognifinér
Stålrør
Kulfiber

/

Mahogany veneer
Steel
Carbonfibre rods

PARAFRASE I
Ro-sæde udført i 4 mm dobbelt krum mahognifinér monteret på radial trefod af 10 mm glasblæs stålrør.

PARAFRASE II
Ro-sæde udført i 4 mm dobbelt krum mahognifinér båret af 410 mm kulfiberstænger. Vægt 390 g.

Den signifikante og sublime ro kan opsøges på havet eller på bjerget i al dets larmende stilhed. Da jeg finder de maritime redskaber smukkere end et par bjergstøvler, har jeg valg at bearbejde dette.

Den subtile arbejdstitel giver jo mulighed for vid fortolkning.

Uddrag fra Jørgen Frantz Jacobsens roman Barbara:
"Ro lige mod Boren! raabte Barbara. Strømmen...! invendte Niels i Punten. Aa du med din Strøm! raabte Barbara utålmodigt. Barbara Udtryk blev pludselig aldeles tomt. Mændene skotted frem over deres Skuldre og fik derpaa det samme Udtryk. Der var overhovedet slet intet at se. Hverkena Hav eller Himmel. Der var kun hvid Taage, Tomhed og Maageskrig. Mændene roede endnu en stund som besatte, men pludselig holdt de inde og hvilede på aarerne. Haabløst.

Der blev ganske stille i baaden."

/

PARAPHRASE I
Rowing seat in 4 mm double-bend mahogany veneer mounted on radial tripod of 10 mm glass-blown tubular steel.

PARAPHRASE II
Rowing seat in 4 mm double-bend mahogany veneer, on 410 mm carbonfibre rods. Weight 390 g.

Meaningfull, sublime tranquility can be found at sea or on a mountain, in their cacophonous silence. As I find maritime equipment more beautiful than mountaneering boots, I have chosen to work with this.

The subtlety of the work theme ("ro" in Danish both means tranquility and "row" as in oarsmanship) permits a broad interpretation.

Extract from Jørgen Frantz Jacobsen's novel "Barbara":

"Row towards the bore! cried Barbara. "But the current...," objected Niels in the punt. "Oh, you and your current!" cried out Barbara impatiently. Barbara's face suddenly took on an empty expression. The men stole a glance over their shoulders, which resulted in the same emptiness. There was quite simply nothing to be seen. Neither sea nor sky. Just a white fog. Emptiness and the cry of seagulls. The men rowed for a little longer, as if possessed. But then suddenly they stopped and rested on their oars. Hopeless.

It became very quiet in the boat."

Ro er luksus 1998