Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se98 photo 34

Det tomme rum = ro / Empty Space = Peace

Simo Heikkilä

Mats Andersson Lindau

Produkt information

Materialer / Materials:

/

Et skab er en aflukket genstand, som lukker sig om et tomt rum. Det er den almindeligste opfattelse, at man kan bruge et skab. Dets fire sider afgrænser et tomt rum. Skabets bruger er ansvarlig for den almindelige anvendelse af det. Et skab uden et tomt rum er blot et passivt lager. Kun hvis der er plads tilovers bliver skabet et aktivt og nyttigt møbel.

DET TOMME RUM = RO

I mit skab, som er lavet af lindetræ, har jeg brugt perforationen til at understrege vigtigheden af det indre tomme rum. Samtidig bliver genstanden delvis gennemsigtig og akklimatiseret. Konstruktionen lader træet leve som materiale alle parallelle fibre.

/

A cabinet is a closed object that embraces an empty space. The basic assumption is that a cupboard is for use. Its four walls delineate an empty space. The cabinet's user is responsible for its basic function. A cabinet without empty space becomes simply a passive storage unit. Only if there is spare space does it become an active and useful piece of furniture.

EMPTY SPACE = TRANQUILITY

My cupboard is made from lime wood, I have perforated it to underline the importance of empty space inside. The perforation also makes it semi-transparent and aclimatised. The design lets the tree live as a material, with all its parallel fibres.

Ro er luksus 1998