Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se98 photo 16

Hvilestol / Easy Chair

Sussi B. Osmark

Teis Dich Abrahamsen

Produkt information

Materialer / Materials:

Asketræ / Ashwood

Støtte / Support:

Designfonden og Ove Hansen, D.T.I.
/
The Danish Design Fund and Ove Hansen, D.T.I.

Eksperiment i aksetræ. Inpireret af naturens stærke minimalkonstruktioner, skaller, sneglehuse, træer der gror.

Roen i formen, det buede forløb, ro for øjet. Lethed, lys og luft. En leg med materialet. Hvor lidt og hvor meget kan man? - og alligevel ende med et funktionelt møbel! Et skridt på vejen mod en optimal konstruktion let og stærk. Træ og dets mange muligheder fascinerer mig.

En viderebearbejdning af sidste års projekt, en skammel, hvor det ubearbejdede asketræ bestemte møblets udformning. Denne gang har jeg bestemt formen og asketræet er dampbøjet. Et tæppe som jeg har foldet.

/

An experiment in ashwood. Inspired by nature's strong minimalist structures, shells, snail shells, growing trees.

Tranquility in the form, the curves, peaceful to the eye. Lightness, light and air. Playing with the materials. How little or how much can you do - and yet achieve a functional piece of furniture? A step on the way towards the optimally light, strong structure. Wood and its many opportunities fascinate me.

A continuation af last year's project, a foot stool in which the worked ashwood determined the shape of the furniture. This time I have decided the shape and the ashwood has been steam-warped. A carpet that I have folded.

Ro er luksus 1998