Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se98 photo 6

Møbel på drejesokkel - for CD- og videokasetter / Furniture on a swivel plinth - for CDs and video cassettes

Christian Hvidt

A/S Søborg Møbelfabrik

Produkt information

Materialer / Materials:

Ro er luksus - system i stilheden.

Lyd og billede rummer store oplevelser, men også muligheden for uendelig tidsspilde. Udbuddet af radio, tv, musik og film er stigende tilsyneladende grænseløst. Behovet for ro og tid til eftertanke oven på en larmende og kaotisk arbejdsdag står i voldsom kontrast til udbuddet af underholdningstilbud. Valg og især fravalg bliver stadig mere aktuelt. Drop billedkassen, men optag det bedste og gem sammen med din yndlingsmusik - måske får du en dag tid og ro til at nyde det.
Derfor et møbel til disse lagringsmedier - til CD, CD-rom og videokassetter. System i stilheden for 260 CD- eller 100 videokasstter og en skuffe i bunden til høretelefonen - når andre skal have ro.

/

Tranquillity is luxury - a system with style.

Sound and images offor both great experiences and the opportunity to waste time for hour after hour. The choice in radio and TV programmes, music and film is increasing with no apparent limit. The need for tranquillity and time for thought after a noisy, chaotic working day is in violent contrast to the range of available entertainment. Choice and, particualrlly, rejection are increasingly relevant. Forget the television, record the best of it and save it with your favorite music - you might have time and peace to enjoy it one day. This piece of furniture has been designed with that in mind. It is for Cds, CD-ROMs and video cassettes. A system with style for 260 CDs or 100 video cassettes and a drawer below for headphones - for when other people want peace and quiet.

Ro er luksus 1998