Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Horizontal se98 photo 7

Monolit / Monolith

Lise og Hans Isbrand

Cabale

Produkt information

Materialer / Materials:

/

Co producenter / Co manufacturers:
Hundevad & Co.
Hydro Aluminium Tønder A/S

At forene sit ønske om ro med behovet for samvær.
At få fred til koncentration uden at være afskåret.
At fordybe sig.

At være fri i faste rammer.

Ro er en nødvendig luksus.
Et kriterie for produktivitet.
For ånd. For sjæl.
For ideer,tanker og fremskridt.
Minimalismen udtryky i en monolit.

Elegance. Design. Atmosfære.
Stabilitet. Funktionalitet.
Kvalitet.

En skulptur om velvære.
Om at være.
Om at være med.
Om at være afskærmet,
men imødekommende.
Overfor omverdenen -
Overfor sine ideer og tanker

Ro til fordybelse
og til at finde nye veje.

Ro er tilstanden før skabelsen
- og forudsætningen for den.

/

Combining the desire for tranquillity with the need for company.
Having the peace to concentrate without being cut off.
Losing yourself in thought.

Enjoying freedom within a defined framework.

Tranquillity is an essential luxury.
A criterion for productivity.
For the spirit. For the soul.
For ideas, thoughts and progress.
Minimalism expressed in a monolith.

Elegance. Design. Atmosphere.
Stability. Funcionallity. Quality.

A sculpture about weel-being.
About being.
About being involved.
About being protected from, but open to
the outside world - to your own ideas and thoughts.

Tranquillity for thought
and finding new directions.

Tranquillity is the state before creation
- and a prerequisite for it.

Ro er luksus 1998