Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Horizontal se98 photo 32

Vugge - En tid med ro / Cradle - A time of tranquility

Christina Strand

Produkt information

Materialer / Materials:

/

Denne vugge er tænkt til at stå ved siden af forældrenes seng. Når barnet skal ammes, undgår moderen at skulle stå op - hvorved natten bliver roligere for alle.

Vuggen består af to ens formspændte skaller og to endegavle.

Når vuggen bliver for lille, efter ca. 6 måneder, bruges endegavlene som hylder - vuggen fortsætter da i barnets liv som reol. Både vugge og reol samles uden brug af værktøj.

/

This cradle han been designed to stand next to the parent's bed. When the child is to be fed, its mother doesn't have to get up. Night-time is more peaceful for all.

The cradle is constructed from two identically shaped shells and two end pieces.

When the cradle becomes to small, after about six months, the end pieces can be used as shelves. So the cradle continues to be a part of the child's life. Both the cradle and shelves can be assembled without the use of tools.

Ro er luksus 1998