Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se20 henkelsievers egade Vertical se20 henkelsievers egade frit
1 2

Sløret stol / Veiled Chair

Henckel & Sievers

Produkt information

Tak til / Thanks to:
Kurt Verner Sievers, Henrik Vinther, Fredericia Maskinsnedkeri

Materiale / Material:
Stål / Steel

Mål / Dimensions:
H 80 cm
L 90 cm
D 75 cm

Et let stykke stof blæser i vinden og fanges af en stol. Stoffet smyger sig om stolen i folder og draperinger. Møblet er en fastfrysning af stoffets form, efter at stolen fjernes. Et negativ, et fravær. Aftrykket af en ikkeeksisterende stol i et stykke stof, der mod forventning selv kan stå, forvandler sig for beskuerens øjne fra stof til møbel. Den blanke, foldede overflade reflekterer og forvrænger virkeligheden, som konstant genskabes i nye forvanskede billeder, i takt med at beskueren bevæger sig rundt om møblet - nøjagtig, som man kender det fra Tivolis klassiske spejlkabinet.
/
A delicate piece of fabric blows in the wind and is caught on a chair. The fabric clings to the chair in flowing folds. The furniture piece is the shape of the fabric, frozen in form, after the chair has been removed. A negative, an absence. The impression of a non-existent chair in a piece of fabric that unexpectedly stands on its own, transmuting from fabric to furniture in front of the viewer's eyes. The shiny, folded surface reflects and distorts reality, which is constantly recreated in new distorted images, as the viewer moves around the piece - just like Tivoli's classic funhouse mirrors.

Illusioner / Illusions 2020

Udstillingen