Snedkernes Efterårsudstilling 1993

Sted

Helligåndshuset, København

Tid

Udstillingsperiode 27. august 1993 - 12. september 1993

Udstillingsdesign

Design 134:

Bjørli Lundin,
Erling Christoffersen,
Flemming Steen Jensen

Foto

Schnackenburg & Brahl Fotografi

Tak til følgende fonde og sponsorer som har ydet støtte til gennemførelsen af udstillingen

Laurits Andersens Fond 
Den Danske Banks Fond
Grosserer L.F. Foghts Fond
Nykredits Fond
Københavns Snedkerlaug
Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond
Centralforeningen af Snedkermestre og Møbelproducenter i Danmark

Snedkernes Efterårsudstilling