Objekt bænk

Projektbeskrivelse

Objektet er at betragte som en model af et eksperiment, der er udført på eget værksted. Malerarbejdet er dog udført af Miss Marble. Som udgangspunkt har de menneskelige størrelsesforhold været grundlæggende, men formmæssigt fjerner objektet sig fra det møbelsyn, der som udgangspunkt sammenligner møblet med redskabets karakter og brug. Her er der nærmest tale om en monolistisk form med klare historiske elementer fra arkitekturen, som de idag ses genanvendt i de hurtigt skiftende ismer. Objektet retter sig derfor ikke i første række imod det funktions- og produktionsvenlige møbelsyn, men må finde et andet tilhørsforhold. Malerarbejde af / Painting by: Miss Marple

Objekter i udstillingen