Snedkernes Efterårsudstilling 2023

Sted

TUNNELFABRIKKEN Oceanvej 1 2150 København

https://byoghavn.dk/nordhavn/tunnelfabrikken/

Tid

Udstillingsperiode 28. oktober 2023 - 26. november 2022

Åbent

Alle dage 11-17

Priser

Gratis adgang

2023

Snedkernes Efterårsudstilling hylder i år arkitekturen i anledning af, at København er udråbt til UNESCO World Capital of Architecture. Arkitektur og møbeldesign er nært beslægtede fag. Begge påvirker deres omgivelser og kan tilføre nye kvaliteter til de steder, de indtager. Når de to forenes og spiller sammen, kan resultatet i særlige tilfælde blive magisk. Det er nogle af de mest ikoniske danske møbelklassikere gode eksempler på. Mange af dem er designet til et helt specifikt sted. Under overskriften ”A Piece for a Place” sætter årets udstilling fokus på stedsspecifikke værker. Udstillingen udforsker forholdet mellem møbler og arkitektoniske rum. Inde som ude, store som små. Årets tema har sendt medlemmerne ud på en arkitektonisk opdagelsesrejse i deres egen hovedstad på jagt efter lige dét sted, der inspirerer dem allermest. Som et bud på at genoplive og forny de stolte danske traditioner for stedsspecifikke møbler har udstillerne fået frie tøjler til at komme med forslag til nye møbler til eksisterende arkitektoniske rum i København. Resultatet af denne rejse kan opleves her på udstillingen. Hvad sker der, når et møbel indtager et rum? Spiller æstetik, materialer og funktionalitet med eller mod hinanden? Hvordan kan et møbel ændre udtrykket og fornemmelsen af et rum? Og hvad betyder arkitekturen for den måde, vi opfatter og forstår et møbel? Hvordan ændrer møblet omgivelserne, og hvordan ændrer omgivelserne møblet? Disse er blot nogle af de spørgsmål, årets udstillere har tumlet med, da de gav sig i kast med årets tema. Et tema, som stiller krav til den enkelte designers sans for stedet og evne til at forløse stedets iboende kvaliteter og potentialer. Kom med på en arkitektonisk møbel-byvandring gennem København, som stiller skarpt på forholdet mellem møbler og byens steder, rum, pladser og bygninger. Oplev skjulte perler, få nyt perspektiv på gamle velkendte bygninger og steder og oplev hvordan møbler kan transformere arkitekturen eller åbner nye byrum op, som ellers ligger ubemærkede hen. De nye møbler føjer en ekstra dimension til deres udvalgte sted. De gør opmærksom på sig selv på forskellig vis; stikker ud, smelter sammen med, står frem, står i vejen, er på tværs eller til stede. Alle hylder de arkitekturen, og alle de nye konstellationer bidrager til en ny og udvidet tolkning af eksisterende rum. God fornøjelse // The Cabinetmakers’ Autumn Exhibition 2023 pays tribute to architecture in a celebration of Copenhagen’s status as UNESCO World Capital of Architecture. Architecture and furniture design are closely related disciplines. Both affect their surroundings and have the capacity to bring new qualities to the places they occupy. When the two come together in harmony, the result can be magical. Some of the most iconic Danish furniture classics are good examples of that. Many of them were designed for a specific place. Under the heading ‘A Piece for a Place’, this year’s exhibition focuses on site-specific pieces. The exhibition explores the relationship between furniture and architectural spaces. Indoors and out, big and small. The theme sent the members on an architectural journey of discovery through their own capital in a search for the particular location they found most inspiring. In an effort to revive and renew the proud Danish traditions for site-specific furniture, the exhibitors had complete freedom to propose new furniture for existing architectural spaces in Copenhagen. The exhibition presents the results of this journey. What happens when a piece of furniture enters a room or an open space? Will aesthetics, materials and functionalities clash or come together in harmony? How can a piece of furniture change the feel and expression of a space? And how does architecture affect how we perceive and understand furniture? How does furniture change its environment, and how does the environment change a piece of furniture? These are just some of the questions that the exhibitors grappled with as they delved into this year’s theme. A theme that challenges the individual designer’s sense of place and ability to bring out its intrinsic qualities and potential. Join us on an architectural tour of the Copenhagen that investigates the relationship between furniture and urban places, spaces, squares and buildings. Experience hidden gems, discover new perspectives on old, familiar buildings and places, and see how furniture can transform architecture or highlight new urban spaces that might otherwise have gone unnoticed. The new furniture adds an extra dimension to its chosen place. It draws attention to itself in various ways, standing out, blending in, getting in the way, obstructing or simply being present. Every piece of furniture is a tribute to architecture, and every new constellation contributes to a new and broader interpretation of existing spaces. Enjoy the journey!

Udstillingsdesign

Søren Pihlmann

www.pihlmann.dk

Oversættelse

Engelsk oversættelse // English translation (apart from Boris Berlin and Jeremy Walton, who wrote in English).

Dorte Herholdt Silver

dortesilver@hotmail.com

Text og redigering

Tekster om de enkelte udstillingsprojekter er skrevet af designerne selv. Redaktør på alle tekster Bo Kolbye.

//

The texts about the individual exhibition projects were written by the designers themselves. Editor at all texts Bo Kolbye.

Foto

Kristian Holm

kristianholm.dk

Grafik

Office Hours / Louise Kock & Mai Dybdal

officehours.dk

Trykkeri

Narayana Press

narayanapress.com

Tak til følgende fonde og sponsorer som har ydet støtte til gennemførelsen af udstillingen

En stor tak til de fonde og sponsorer, som har støttet årets udstilling:

//

We thank the following foundations and sponsors for their support for the exhibition:

- Augustinus Fonden / Augustinus Foundation

- Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

- Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 // Danmarks Nationalbank’s Anniversary Foundation of 1968

- Gurli og Paul Madsens Fond

- KrogagerFonden

- Solar Fonden af 1978

- Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design // Danish Arts Foundation, Committee for Crafts and Design Project Funding

- Toyota-Fonden

- Træets Uddannelses- og Udviklingsfond, TUUF Fonden

- exponent

- Statens Værksteder for Kunst // Danish Art Workshops

Snedkernes Efterårsudstilling