4 til 1 Planet Stol
1 / 2

Tak til

Møbelsnedkerlærlinge fra NEXT Uddannelse KBH skoleoplæring Anna Maja Rasmussen Sterner og Audun Guneriussen / Apprentice cabinetmakers from NEXT Uddannelse KBH school education Anna Maja Rasmussen Sterner and Audun Guneriussen

Materiale

Oregon pine

Mål

H 79 cm L 46 cm D 46 cm

Projektbeskrivelse

INSPIRATION “En Naturlig Pavillon” en del af initiativet 4 til 1 Planet Søren Kierkegaards Plads 1221 København / ‘A natural pavilion’, part of the 4 to 1 Planet initiative Søren Kierkegaards Plads 1221 Copenhagen 4 til 1 Planet Stolen er designet til en 4 til 1 Pavillon med titlen “En Naturlig Pavillon” tegnet af tegnestuen ReVærk som en del af initiativet 4 til 1 Planet. Pavillonen skal give en oplevelse af fremtidens bæredygtige boligers rumligheder og materialekvaliteter. Stolen viser, hvordan møbel, rum og arkitektur kan integreres gennem bæredygtige, basale materialer som træ. 4 til 1 Planet Stolen er tilpasset rummet og arkitekturen. I erkendelse af, at byggeriets klimaaftryk skal reduceres med 75 % inden 2050, vil projektet vise, at det er muligt at integrere møbler og arkitektur og på den måde bidrage til den bæredygtige omstilling. / The 4 to 1 Planet Chair was designed for a 4 to 1 Pavilion titled ‘A Natural Pavilion’, designed by the ReVærk architecture office as part of the initiative 4 to 1 Planet. The pavilion aims to provide an impression of the spatial and material qualities of future sustainable housing. The chair demonstrates how furniture, space and architecture can be integrated through sustainable basic materials, such as wood. The 4 til 1 Planet Chair is adapted to the surrounding space and architecture. In acknowledgement of the need to reduce the climate footprint of construction by 75% by 2050, the project aims to demonstrate the feasibility of integrating furniture and architecture as a contribution to a sustainable transition.

Objekter i udstillingen