Jorcks Stol
1 / 2

Tak til

Thorkild Sckerl (for fræsning af sarg / for milling the frame)

Materiale

Elm, rattanflet/rørflet (fransk flet) / Elm, rattan weave (French wickerwork)

Mål

H 78 cm L 63 cm D 54 cm

Projektbeskrivelse

INSPIRATION Jorcks Passage / Jorck’s Passage Jorcks Stol er en hvilestol skabt til Jorcks Passage i indre København, et historistisk bygningsværk fra 1895. Stolens design tager udgangspunkt i de mange konvekse og konkave buer og fordybninger, som pryder passagens arkitektur. Dette formsprog har jeg overført til stolens forskellige dele, så de forbinder sig til Jorcks Passage. Udskæringerne i stolens elementer gør plads for andre elementer i stolen, ligesom passagen gør plads for, at folk kan færdes mellem to vigtige gader. / Jorck’s Chair is a chair designed for Jorck’s Passage in central Copenhagen, a historicist work of architecture from 1895. The chair’s design echoes the many convex and concave arches and indentations that are part of the architecture of the passage. I transferred this expression to the components of the chair to connect them to Jorck’s Passage. The carvings in the chair’s elements make room for other elements, just as the passage makes room for people to move between two major streets.

Objekter i udstillingen