Flader i bevægelse

Projektbeskrivelse

Med inspiration bl.a. tilbage fra de russiske futurister og konstruktivister, især Kasimir Malévitj, er det hensigten, med et enkelt virkemiddel at beskrive en bevægelse. Med plader i varierende længder og bredder opbygges en rumlig installation. Pladerne danner plateauer der i højde og udstrækning varierer og derved beskriver bevægelsens forskellige tempi, fastfrosset i en brøkdel af et sekund. Som et øjebliksbillede af en havflade. Rummet opstår ved en forskydning af plateauer som en vækst der stræber mod himmelen, hvori mennesket kan agere. Det opståede landskab kan eksempelvis indtænkes i byens offentlige rum. Det kunne være del af en større helhed - indendørs eller udendørs – hvor belægning, sidde- og bordflader, afskærmninger, belysning, legeredskaber m.m. så at sige vokser op og danner rum og redskaber for mennesket.

Objekter i udstillingen